SERVIS


Pravidelná údržba a servis chladiacich a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii porúch. Šetrí spotrebu energie a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby. Počas pravidel prehliadky servisný technik zhodnotí stav Vášho zariadenia a zároveň odporučí vhodné kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby Vaše zariadenia boli neustále v perfektnom technickom stave, prípadne sa ich prevádzka optimalizovala.

Každá klimatizácia si vyžaduje pravidelnú kontrolu, ktorá pozostáva z :

- dezinfekciu výmenníkov (vnútornej a vonkajšej jednotky)
- čistenie výmenníkov (vnútornej a vonkajšej jednotky)
- preplach odvodu kondenzátu
- kontrolu tlaku v systéme
- kontrolu množstva chladiva v systéme
- kontrolu elektro časti
- kontrola upevnenia jednotiek
- kontrola elektroinštalácie

Základom servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov podľa zákona č. 286/2009 Z.z. V rámci plnenia predpisov daného zákona zabezpečujeme kontroly na únik chladiaceho média a štítkovanie zariadení s náplňou chladiva nad 3kg. Na tieto činnosti vlastníme certifikát odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi.Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.