Pravidelná údržba a servis chladiacich a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii porúch. Šetrí spotrebu energie a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách, či výpadkoch výroby. Počas pravidel prehliadky servisný technik  zhodnotí stav Vášho zariadenia a zároveň odporučí vhodné kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby Vaše zariadenia boli neustále v perfektnom technickom stave, prípadne sa ich prevádzka optimalizovala. 

 

Každá klimatizácia  si vyžaduje pravidelnú kontrolu, ktorá pozostáva z :

-         dezinfekciu výmenníkov (vnútornej a vonkajšej jednotky)
-         čistenie výmenníkov (vnútornej a vonkajšej jednotky)
-         preplach odvodu kondenzátu
-         kontrolu tlaku v systéme
-         kontrolu množstva chladiva v systéme
-         kontrolu elektro časti
-         kontrola upevnenia jednotiek
-         kontrola elektroinštalácie

 

Základom  servisnej činnosti sú hlavne pravidelné servisné prehliadky v zmysle doporučení výrobcov za splnenia všetkých legislatívnych predpisov podľa  zákona č. 286/2009 Z.z.  V rámci plnenia predpisov daného zákona zabezpečujeme kontroly na únik chladiaceho média a štítkovanie zariadení s náplňou chladiva nad 3kg. Na tieto činnosti vlastníme certifikát odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluorovanými skleníkovými plynmi. 

Informácie pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúce fluorované skleníkové plyny nájdete tu:  info_pre_prevadzkovatela_zariadenia_obsahujuceho_fplyny.pdf (145588)

 

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. decembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Sprístupnili sme kalkulačku CO₂ ekvivalentu, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné telefóny.

Anketa

Našli ste čo, ste hľadali

áno 71 51%
nie 69 49%

Celkový počet hlasov: 140

Pre návrh riešenia a vypracovanie ponuky kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktoch.