V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 616 poukážok

V poslednom tohtoročnom kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 616 poukážok

V 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

V poslednom tohtoročnom kole domácnosti získali príspevky na 263 slnečných kolektorov, 217 tepelných čerpadiel a 136 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,25 milióna € o 10 % v siedmej minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Od začiatku projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 700 poukážok v celkovej hodnote viac ako 21,6 miliónov €. Ďalšie poukážky za vyše 4,7 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii.

„O podmienky podpory sa od roku 2015 zaujímalo vyše 200-tisíc používateľov webovej stránky projektu, len tento rok to bolo vyše 50-tisíc. Sú to vysoké čísla, neustále však pripomíname, že obnoviteľné zdroje nemusia byť vhodné pre každého. Hoci domácnosti môžu získať podporu až do 50 percent oprávnených nákladov na inštaláciu, vždy treba v spolupráci so zhotoviteľom dobre zvážiť, do akých zariadení a s akým výkonom sa im oplatí investovať,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Z celkového rozpočtu pilotného projektu 45 miliónov € aktuálne zostáva na budúcoročné kolá pre regióny mimo Bratislavského samosprávneho kraja takmer 12 miliónov €. Pre Bratislavský samosprávny kraj je k dispozícii 720-tisíc €, ktoré budú využité na inštaláciu zariadení na výrobu tepla. Kolá plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, nakoľko v roku 2018 pilotný projekt končí. Harmonogram kôl na rok 2018 SIEA zverejní do konca roku 2017.

V súčasnosti SIEA pripravujeme pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

 

Pre návrh riešenia a vypracovanie ponuky kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktoch.