Čistenie klimatizácie

So stúpajúcimi jarnými teplotami siaha čoraz viac ľudí v domácnostiach a kanceláriách po klimatizácii. Jej nedostatočná údržba môže viesť k zaneseniu filtrov, nižšej životnosti zariadenia a vyššej spotrebe elektrickej energie. Naopak, kvalitné a pravidelné čistenie klimatizácie a servis zaručí jej optimálny výkon, úsporu prevádzkových nákladov a slúži tiež ako prevencia pred neočakávanými poruchami.

Klimatizáciu je nutné servisovať minimálne raz ročne, ideálne pred letnou sezónou. Pokiaľ slúži aj na vykurovanie počas jesene a zimy, servisnou prehliadkou by mala prejsť aj pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Pravidelné čistenie klimatizácie je dôležité

Každoročným servisom klimatizácie dokážeme predĺžiť jej životnosť a predísť zdravotným rizikám. Okrem pravidelného servisu klimatizácie odborníci odporúčajú sledovať, ako rýchlo sa filtre vo vnútornej jednotke zašpinia a tomu prispôsobiť čistenie. Pri niektorých typoch klimatizácií o samočistiacimi filtrami tento úkon odpadá. Zároveň je potrebné vybrané filtre, napr. antibakteriálny alebo fotokatalitický v predpísaných intervaloch vymieňať.

Údržba klimatizácie

  1. odborná – tú vykonáva servisná firma. Je dôkladnejšia, zahŕňa čistenie výmenníkov, vaničky kondenzátu, kontrolu elektrického zapojenia a chladiva v systéme.
  2. neodborná – tú zvládne zákazník sám. Návod na to, ako ju vykonávať, dostanete spolu s manuálom na obsluhu pri kúpe klimatizácie. Ide spravidla o vyčistenie filtra a povrchu zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné klimatizáciu pred čistením vypnúť zo siete. Opatrne vyberte filter a pokiaľ prach nemožno jednoducho odstrániť, znečistený vzduchový filter povysávajte, umyte ho vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Následne ho nechajte vyschnúť mimo priameho slnečného žiarenia. Nakoniec pomocou navlhčenej handričky odstráňte hrubé nečistoty na prednom paneli klimatizácie. Rovnako ako vnútornú, aj vonkajšiu jednotku je potrebné pravidelne čistiť od lístia alebo ďalšieho znečistenia. Pri laickej údržbe je vždy potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu, ktoré sú v návode na obsluhu. Neodborný servis môže zariadenia poškodiť.
 

Pre návrh riešenia a vypracovanie ponuky kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom na uvedených kontaktoch.